Browsing Tag

Durood Shareef In English

Salawat Durood Shareef

Salawat Durood Shareef -The One & Only IN-NAL LAAHA WA MALAA ‘IKATAHU YU-SAL-LOONA ALAN-NABEEY-YI YAA AIEY-YU LAZEENA ‘AAMANOO SAL-LOO ‘ALAIEHI WA-SAL-LIMOO TASLEEMA Holy Quran: “Indeed, Allah confers blessing upon the Prophet,…